Hệ số điều chỉnh giá đất Long An 2023 (Mới nhất)

hệ số điều chỉnh giá đất Long An-3

Hệ số điều chỉnh giá đất Long An 2023 đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc đầu tư, phát triển bất động sản cũng như sự phát triển của tỉnh trong tương lai. Chính vì vậy, hệ số điều chỉnh giá đất là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm và mong đợi. Hãy cùng tìm hiểu về nó trong bài viết sau đây.

>>> Xem thêm: Quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030, tầm mình 2050 [Chi tiết nhất]

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Long An 2023

UBND tỉnh Long An sẽ ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 trên địa bàn tỉnh sau khi HĐND tỉnh tham vấn ý kiến các bên liên quan. Hệ số K giá đất năm 2023 sẽ là cơ sở để tính nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dưới đây là bảng hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể tại địa bàn tỉnh Long An:

STT

Địa bàn

Hệ số điều chỉnh

I THÀNH PHỐ TÂN AN
1 Các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2,4
2 Phường Tân Khánh, phường Khánh Hậu và các xã: An Vĩnh Ngãi, Lợi Bình Nhơn, Bình Tâm, Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung 2,2
II HUYỆN TÂN TRỤ
1 Thị trấn Tân Trụ 2,2
2 Các xã: Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Tịnh 2
3 Các xã: Tân Phước Tây, Bình Trinh Đông, Nhựt Ninh, Đức Tân 1,8
III HUYỆN CHÂU THÀNH
1 Thị trấn Tầm Vu 1,8
2 Các xã: Hòa Phú, Bình Quới, Hiệp Thạnh, Dương Xuân Hội, Vĩnh Công, Phú Ngãi Trị, Long Trì 1,6
3 Các xã: An Lục Long, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ 1,4
IV HUYỆN THỦ THỪA
1 Thị trấn Thủ Thừa 2,2
2 Các xã: Bình Thạnh, Nhị Thành (phía Đông từ rạch cây Gáo, phía Tây từ rạch cây Gáo), Bình An, Mỹ An (phía Đông), Mỹ Phú 2
3 Các xã: Mỹ An (phía Tây từ rạch hàng Bần – Tiền Giang), Tân Thành, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, Tân Long 1,8
V HUYỆN BẾN LỨC
1 Thị trấn Bến Lức 2
2 Các xã: Mỹ Yên, Phước Lợi, Tân Bửu, Thanh Phú, Long Hiệp, Nhựt Chánh, An Thạnh, Thạnh Đức 1,7
3 Các xã: Lương Hòa, Lương Bình, Thạnh Lợi, Tân Hòa, Bình Đức, Thạnh Hòa 1,4
VI HUYỆN CẦN ĐƯỚC
1 Thị trấn Cần Đước 1,6
2 Các xã: Long Cang, Long Định, Long Hòa, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, Long Khê, Long Sơn, Long Trạch, Mỹ Lệ, Phước Đông, Phước Tuy, Phước Vân, Tân Ân, Tân Chánh, Tân Lân, Tân Trạch 1,4
VII HUYỆN CẦN GIUỘC
1 Thị trấn Cần Giuộc 2
2 Các xã: Mỹ Lộc, Long Hậu, Phước Lý, Long Thượng 1,8
3 Các xã: Thuận Thành, Phước Lâm, Phước Hậu, Tân Tập, Long An, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông, Đông Thạnh, Long Phụng 1,6
VIII HUYỆN ĐỨC HÒA
1 Thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa 2
2 Các xã: Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ 1,8
3 Thị trấn Hiệp Hòa và các xã: Hựu Thạnh, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông, Tân Mỹ, An Ninh Đông, Hòa Khánh Tây, Tân Phú, Hòa Khánh Nam, Hiệp Hòa, An Ninh Tây, Lộc Giang 1,5
IX HUYỆN ĐỨC HUỆ
1 Thị trấn Đông Thành 2,1
2 Các xã: Bình Hòa Nam, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Đông, Mỹ Thạnh Bắc, Bình Hòa Bắc 1,8
3 Các xã: Bình Hòa Hưng, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình, Bình Thành 1,5
X HUYỆN THẠNH HÓA
1 Thị trấn Thạnh Hóa 2
2 Các xã: Tân Đông, Thuận Nghĩa Hòa, Tân Tây, Thủy Đông, Thủy Tây, Thạnh Phước, Thạnh Phú, Tân Hiệp 1,8
3 Các xã: Thuận Bình, Thạnh An 1,6
XI HUYỆN TÂN THẠNH
1 Thị trấn Tân Thạnh 2,2
2 Các xã: Nhơn Ninh, Tân Ninh, Tân Thành, Hậu Thạnh Đông, Nhơn Hòa, Tân Bình, Kiến Bình 2,0
3 Các xã: Nhơn Hòa Lập, Tân Lập, Hậu Thạnh Tây, Bắc Hòa, Tân Hòa 1,8
XII THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
1 Các phường: phường 1, phường 2, phường 3 2,1
2 Các xã: Bình Hiệp, Bình Tân, Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, Thạnh Trị 1,8
XIII HUYỆN MỘC HÓA
1 Thị trấn Bình Phong Thạnh 2,1
2 Các xã: Bình Hòa Đông, Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung, Bình Thạnh, Tân Lập, Tân Thành 1,8
XIV HUYỆN VĨNH HƯNG
1 Thị trấn Vĩnh Hưng 2
2 Các xã: Hưng Điền A, Khánh Hưng, Thái Bình Trung, Thái Trị, Tuyên Bình, Tuyên Bình Tây, Vĩnh Bình, Vĩnh Trị, Vĩnh Thuận 1,8
XV HUYỆN TÂN HƯNG
1 Thị trấn Tân Hưng 2
2 Các xã: Vĩnh Châu B, Vĩnh Châu A, Vĩnh Bửu, Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Hưng Thạnh, Hưng Điền B, Hưng Điền, Hưng Hà, Thạnh Hưng 1,8
Ghi chú: Đối với loại đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc địa bàn nào thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất của địa bàn đó

Điều chỉnh giá đất: Giải pháp chống thất thu ngân sách, hài hòa lợi ích

Việc điều chỉnh hệ số K để xác định giá đất là cần thiết để tuân thủ pháp luật; đồng thời là một trong những biện pháp ngăn chặn thất thu ngân sách, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

Giá đất sắp tăng theo hệ số K mới

Long An chưa có quy định hệ số K giá đất năm 2023 để tính nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. HĐND tỉnh sẽ ban hành nghị quyết về hệ số K giá đất năm 2023 trong kỳ họp thứ 9 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

hệ số điều chỉnh giá đất Long An-1

HĐND tỉnh đã hội nghị tham vấn các bên liên quan để làm cơ sở, định hướng cho việc thẩm tra, thảo luận, thông qua NQ về hệ số K giá đất năm 2023. Việc này nhằm đảm bảo hệ số K giá đất phù hợp với thực tế, khả thi, pháp lý và tình hình của địa phương.

Theo đó, dự kiến hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh sẽ tăng lên ở mức từ 1,4-2,4. Trong đó, các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, TP.Tân An sẽ có hệ số điều chỉnh giá đất ở mức cao nhất là 2,4. Các xã vùng sâu, vùng xa tại các địa phương có mức điều chỉnh thấp nhất ở mức 1,4. Việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

>>> Xem thêm: Giá đất Long An tăng cao – Cơ hội “vàng” cho nhà đầu tư hốt bạc

Phấn đấu cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và người dân

Một số đại biểu HĐND tỉnh cho biết, người dân được bồi thường theo giá thị trường khi Nhà nước thu hồi đất cho các dự án. Nhưng khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản thì người dân kê khai giao dịch rất thấp, theo hệ số cũ. Điều này ảnh hưởng đến việc thu thuế.

Dẫn chứng về điều này, Bí thư tỉnh uỷ của huyện Đức Hòa, đại biểu HĐND tỉnh – Phan Nhân Duy cho rằng: “Một thửa đất nông nghiệp tại các huyện trọng điểm, giá thực tế ở ngoài thị trường với bảng giá đất nhà nước có độ vênh rất lớn, thậm chí có khi lên trên 50 lần. Khi phát sinh giao dịch như mua bán, chuyển nhượng đối với những thửa đất này, nhất là đất nông nghiệp được quy hoạch đất ở sẽ có giá trị rất cao. Do đó, khi người dân giao dịch thường sẽ kê khai rất thấp, bằng với bảng giá ban hành.

Thời gian qua, đã có một vài trường hợp chuyển cho các cơ quan thẩm tra lại đề nghị tăng, song cũng không thể bằng thực tế giao dịch ngoài thị trường. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc truy thu thuế đối với các giao dịch bất động sản”.

Đại diện Sở Tài chính cho biết, hệ số điều chỉnh giá đất mới chỉ dùng cho khu đất có nghĩa vụ tài chính dưới 20 tỷ đồng. Hệ số cũ đã áp dụng 8 năm không còn phù hợp với thực tế. Hệ số mới không ảnh hưởng lớn đến người dân, doanh nghiệp vì các doanh nghiệp được giữ nguyên giá đất trong 5 năm. Sau 5 năm mới áp dụng hệ số mới tại thời điểm điều chỉnh.

hệ số điều chỉnh giá đất Long An-2

Trong bài viết này, đã cung cấp thông tin chi tiết nhất về hệ số điều chỉnh giá đất Long An 2023, cũng như các điều chỉnh lưu ý khi sử dụng hệ số này để tính giá đất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và chính xác về thị trường bất động sản Long An trong năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *